Jak zostać politykiem – poradnik

Facebook_Foto

Jak powszechnie wiadomo służby specjalne sporządzają dokładny portret psychologiczny każdego osobnika. Swego czasu takie badania dotyczyły li tylko osobników mających lub mogących mieć wpływ na zachowania wielu osób i nie dotyczyły żydów z wiadomych powodów; to oni zlecali albo zalecali sporządzanie takich portretów psychologicznych.

W obecnych czasach dzięki informatyce portret psychologiczny posiada każdy człowiek, który posiada dane biometryczne. Istnieją specjalne programy do analizy zachowań oraz uzupełniania wiedzy o osobnikach, a generalnie służą ku temu nie tylko portale społecznościowe co stały nasłuch rozmów telefonicznych gdzie smartfon jest idealnym narzędziem do pozyskiwania danych o osobniku.

Jednak dzisiejszy temat dotyczy polityki i aby zostać w dzisiejszych czasach politykiem należy być chorym psychicznie dosłownie i w przenośni. No tak ale dlaczego zdrowi wyborcy dają się nabierać na chorych psychicznie osobników i tym samym bez żadnej odpowiedzialności żadnej ze stron przekazują swoje uprawnienia wynikające z bycia suwerenem ?

Generalnie chodzi o to aby wszystkich zadłużyć u żydów tak aby nawet przyszłe pokolenia musiały wypłacać haracz tylko dlatego, że urodzili się jako nie żydzi. Temu planowi odpowiada doktryna dziedziczenia długów w przypadku śmierci osoby spokrewnionej w której nie ma miejsca na dziedziczenie składek np. za ubezpieczenie społeczne oraz możliwość korzystania z nich dla osób spokrewnionych.

To proste zadanie wielopokoleniowego zadłużenia wymaga aby czynności sprawczych dokonywali osobnicy posiadający zaburzenia psychiczne z kategorii fobii społecznych i w tym celu służby specjalne dokonują przesiewu kandydatów chcących zostać politykiem. Więc jeżeli jesteś zdrowy na ciele i umyśle możesz skończyć w kazamatach jak np. Paweł Piskorski lub w piachu jak np. Andrzej Lepper. Dla innych świadomych jest to przestrogą aby racja stanu należała li tylko do jednej strony czyli tych chorych na ciele i umyśle osobników zweryfikowanych chorobowo przez służby specjalne okupantów w Polsce.

Wspomniałem o zaburzeniach fobii społecznej i zapewne nie wszyscy Państwo przyswoili sobie to określenie chorobowe z kategorii chorób psychicznych.

Otóż fobia społeczna charakteryzuje się lękiem wobec niektórych lub wszystkich sytuacji społecznych. Chory obawia się kontaktów z innymi ludźmi, kompromitacji w sytuacjach społecznych i tutaj natychmiast czuwa wielki brat czyli służby specjalne, które wspierają takich osobników we wszystkich dziedzinach życia i mówi się wtedy że dana osoba jest prowadzona oraz nauczana do konkretnych zadań zleconych. Generalnie lęk pogarsza normalne funkcjonowanie zawodowe i społeczne, wywołuje znaczny dyskomfort i wywołuje cierpienie dotkniętej nim osoby.

Regularnie więc zjawia się taki oficer prowadzący albo jego podwładny i strach mija na zasadzie wszytko co czynisz jest pod naszą kontrolą wiec nie musisz się niczego obawiać. Jesteśmy z tobą całym twoim życiem albo wolnością ale musisz wystrzegać się atakowania judeo-satanistów w końcu jakieś reguły muszą panować.

Słowo „fobia” pochodzi z języka greckiego (gr. phóbos) i oznacza strach, lęk. Fobie należą do zaburzeń nerwicowych.  Generalnie to wszyscy się czegoś boimy, gdyż strach jest bardzo przydatną reakcją organizmu, która chroni nas przed potencjalnym zagrożeniem. Strach pełni rolę adaptacyjną, natomiast lęk najczęściej pojawia się w konfrontacji z czymś, co obiektywnie nie jest niebezpieczne.  Jednak lęk fobiczny jest bardzo uporczywy i zwykle wywołuje bezradności i ataki paniki. Chory na fobię ma świadomość irracjonalności swoich obaw, ale nie potrafi nad nimi zapanować ale z pomocą służb specjalnych uspakaja się ponieważ wie, że one chcą dla niego dobrze. Przyczyny fobii społecznej i jej rozwój zależy w głównej mierze od kilku czynników.

 • wyjaśnienie behawiorystyczne – fobia powstaje na bazie warunkowania klasycznego. Osoba chora na fobię nauczyła się bać danej sytuacji czy przedmiotu, bo skojarzyła je z niebezpieczeństwem. I tak np: Dziecko może zacząć bać się pająków, kiedy jest straszone nimi w dzieciństwie, natomiast dorosły osobnik będzie się bał służb specjalnych gdy te uświadomią go w jej wszechmocy prawnej w społeczeństwie. Wskazanych osobników będzie się celowo niszczyć i pies z kulawą nogą nawet nie upomni się o nich !!! O takiej fobii mówi się wtedy, że powstała wskutek modelowania np. dziecko może bać się wody, obserwując reakcje lękowe u rodziców, którzy boją się pływać. Fobia może powstać też z powodu traumy i urazu psychicznego przeżytego nie tylko w dzieciństwie – dziecko pogryzione przez psa może w życiu dorosłym panicznie bać się tych czworonogów, uczestnictwo w obrzędach okultystyczno-satanistycznyczno-religijnych połączonych ze składaniem w ofierze ludzi.
 • wyjaśnienie psychodynamiczne – źródłem fobii jest nieświadomość i takie mechanizmy, jak projekcja czy przeniesienie agresji na inny obiekt. Zagrożenie wywołują własne niechciane myśli i emocje, które przypisuje się obiektowi, jaki wywołuje lęk;
 • wyjaśnienie ewolucyjne – postawa lękowa wynika z repertuaru genowego. Fobia pełni rolę przystosowawczą, gdyż np. lęk przed jadowitymi owadami czy pająkami zapewniał przetrwanie gatunku i umożliwiał reprodukcję. Podejście ewolucjonistyczne zakłada, że każdy z nas nosi w sobie zadatki fobii, tylko nie u każdego się one ujawniają.

Objawem osiowym zaburzeń lękowych w postaci fobii jest lęk wywoływany przez pewne określone sytuacje i przedmioty, które obiektywnie nie zagrażają. Lęk może przybrać postać lekkiego niepokoju do pełnego przerażenia. Lęku nie zmniejsza fakt, że inne osoby nie uważają danej sytuacji za niebezpieczną czy zagrażającą.

I tak np. Benjamin Netanjahu wypowiada się na temat Ustawy o IPN w Polsce i u wszystkich polityków  w Polsce nasilenie fobii społecznej jest tak silne, że nawet nie wiedzą co czynią i dlatego Mosaism znalazł na to określenie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. (Łk 23,34a) Pierwsze słowa Jezusa, jakie słyszymy z Krzyża.

Już na marginesie dodam że Europejska klasyfikacja zaburzeń psychicznych ICD-10 wyróżnia kilka rodzajów fobii: agorafobię, fobie społeczne i fobie izolowane. Z kolei DSM-IV dzieli fobie na specyficzne dotyczące zwierząt, przedmiotów, zranień, krwi itp. oraz fobie sytuacyjne związane z lękiem przed wykonaniem jakiejś czynności jak np. wypłat bezpośrednich Panu Rafałowi Gawrońskiemu z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej.

Już nawet na samą myśl o wypłacie zaległych dopłat rolniczych Rafałowi Gawrońskiemu u polityków pojawia się myśl o znalezieniu się w sytuacji fobicznej zazwyczaj powoduje wystąpienie lęku antycypacyjnego tzw. lęku przed lękiem.  Dlatego fobie wykazują tendencję do współwystępowania z depresją i napadami paniki.

Istnieje kilkaset fobii specyficznych wsród najpopularniejszych dominuje politykfobia – lęk przed izolacją społeczną ale sa i inne jak np:

 • klaustrofobia – lęk przed zamkniętymi i ciasnymi pomieszczeniami,
 • keraunofobia – lęk przed piorunami,
 • astrafobia – lęk przed błyskawicami,
 • karcinofobia – lęk przed nowotworem,
 • zoofobia– lęk przed zwierzętami,
 • arachnofobia –lęk przed pajakami,
 • ofidiofobia – lęk przed wężami,
 • akrofobia – lęk wysokości,
 • mysofobia – lęk przed zabrudzeniami,
 • rodentofobia – lęk przed gryzoniami,
 • kynofobia – lęk przed psami,
 • ailurofobia – lęk przed kotami,
 • bakteriofobia – lęk przed bakteriami,
 • hemofobia – lęk przed krwią,
 • tanatofobia– lęk przed śmiercią,
 • nyktofobia – lęk przed ciemnością,
 • odontofobia – lęk przed dentystą,
 • triskaidekafobia – lęk przed liczbą 13,
 • ablutofobia – lęk przed kąpielą,
 • antropofobia – lęk przed ludźmi,
 • hydrofobia– lęk przed wodą,
 • belonofobia – lęk przed ostrymi przedmiotami,
 • erotofobia – lęk przed różnego rodzaju aspektami seksualności,
 • homofobia – lęk przed homoseksualizmem,
 • tokofobia – lęk przed ciążą i porodem,
 • ksenofobia– lęk przed obcymi ludźmi,
 • emetofobia – lęk przed wymiotowaniem,
 • katotrofobia – lęk przed lustrami,
 • pekatofobia – lęk przed grzechem,
 • talasofobia – lęk przed morzem.

 

Oprócz leczenia farmakologicznego tzw. lekami przeciwdepresyjnymi jak imipraminy czy serotoniny leczeniem fobii zajmują się służby specjalne i mówimy wtedy o metodzie naturallogicznej, ponieważ do klasycznych metod walki z fobiami należą: systematyczna desensytyzacja czyli odwrażliwianie np. na opinie i poglądy polityczne, zanurzanie tzw. metoda stosowana w Klewkach ujawniona przez Andrzeja Leppera, terapia implozywna czyli szokowa np. osobista wizyta Benjamina Netanjahu, oraz techniki relaksacyjne przykład posła Pięty i terapia psychodynamiczna, dążąca do odkrycia symbolicznego znaczenia fobii.

https://rafzen.wordpress.com/2013/08/22/izrael-terroryzuje-polske/

Tusk Komorowski po wizicie Natanyahu

Komorowski i Tusk po terapii szokowej znachora – ludobójcy niejakiego Netajahu z Izraela.

Niekiedy pomocna okazuje się psychoedukacja i dostarczanie wiedzy na temat obiektu tzw. konsultacje teczek personalnych danych osobników, którzy wzbudzają lęk, a w innych fobiach np. pracownicy ogrodów zoologicznych uczą, które węże są jadowite, jak się zachowują, kiedy chcą zaatakować itp. Czasami stosuje się kompleksowe leczenie, polegające na połączeniu leczenia farmakologicznego z metodami psychoterapeutycznymi.

Już na koniec podam czym jest polityka. Otóż swe wczesno-historyczne polityka posiada umiejscowienie w greckiej myśli Platona i Aystotelesa i dotyczy wspólnot; społeczności oraz grup społecznych. Przynależność do nich podlega polityce grupy jak np. czynne i bierne prawa wyborcze.

Zatem zdrowy Polaku chcesz być chory idź głosować ! Chcesz zostać politykiem idź do psychiatry służby specjalne od razu się tobą zainteresują.