Niemczuki wypowiedzieli wojnę Polakom.

Historia o dwóch takich co zabijają świnie Polakom czyli Paweł Niemczuk i Krzysztof Niemczuk . Jest ich dwóch i dla obu Ukraina to ich raj, a Polacy to Lachy i niech zdychają z głodu.

Niemczuki dwa

U nas się wymyśla pomór świń a ja to nazywam wojną ekonomiczną z naszym krajem czytaj z naszymi hodowcami świnek. Kto zyska na redukcji hodowli świnek ? Była choroba szalonych krów : znikły krowiny z naszych wsi . Mleko sztuczne zawitało w domach i nawet koty nie chcą go pić. W ubiegłym roku ptasia grypa przygwoździła hodowców drobiu a za to pojawiły się niespotykane ilości drobiu na półkach sklepowych , który nie ma w swoim kraju tak chorych obostrzeń hodowlanych , czyli z Izraela . Ach ta polityka ekonomiczna naszego ukochanego Kraju. .. Za chwilę zakazane będzie hodowanie zwierzątek futerkowych . A Polska jest potęgą w tym zakresie i kto na tym zyska a kto straci ? Zaorany będzie przemysł rolniczo-hodowlany dokumentnie . Czy tak ma wyglądać kraj mlekiem i miodem płynący . A właśnie miodu też na lekarstwo będzie bo uprawy GMO coraz częściej widać na naszych polach . Pszczółek coraz mniej. Nie pozwólmy na mordowanie natury i normalności !!!

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Zatwierdził: Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii.

To wybitne dzieło naukowe o tym jak znaleziono dzika.

Drugi z Niemczuków jest pełen szowinizmu ponieważ opowiada publicznie jakoby turyści najprawdopodobniej z Niemiec wyrzucali kanapki przez okno samochodu i on biedak musi w związku z tym wybić rolnikom wszystkie świnie w Polsce.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/warszawa/grozny-wirus-asf-trafia-do-polski-w-kanapkach-turystow/d0v3wtb#slajd-1

 

https://www.topagrar.pl/articles/authors/508/?page=19

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=752DEB2E0E9ED3E7C125828600498DA9

Dwa Niemczuki powinni czym prędzej dostać nagrodę Jobla za swe osiągnięcia na polu walki z Polakami i niszczeniem ich własności !