Okupant kolejny raz chce mnie wsadzić do więzienia

Gawronski i pies

Wczoraj dostałem wezwanie aby stawić w KM Łomianki w charakterze podejrzanego w dniu 21 listopada 2018 roku o godzinie 20. Na wezwaniu jest napisane, iż prowadzone jest postępowanie z Kodeksu Karnego w związku z art. 209 par. 1 czyli tzw. więzienie za nie płacenie alimentów.

Dług który okupanci sami wykreowali na potrzeby ludobójstwa rodziny w Polsce. Jeżeli władza okupacyjna chce pomagać osobom o niskich dochodach, a tak zadeklarowała się w regulaminie społecznym zwanym fałszywie Konstytucja to nic nie szkodzi na przeszkodzie aby to czyniła ale na swoje konto, a nie za cudzesy. W końcu wszyscy płacą podatki wszelakie nawet kupując zwykły chleb albo jabola.

No tak ale tutaj wiele osobom o niskiej świadomości percepcji rzeczywistości zaraz ukarze się osoba, która nie kocha swoich dzieci albo masz dzieci to płać na ich utrzymanie. Chętnie bym to robił pod warunkiem gdyby koszty uzyskania dochodu wynikającej z pracy zarobkowej nie przekraczały kosztów utrzymania rodziny, mam sześcio-letniego syna cierpiącego na Niepożądany Odczyn Poszczepienny w tym alergie wszelakie i który wymaga specjalnej troski. Władza zaproponowała mnie np. pracę u ukraińskiego pośrednika pracy jednak mój udokumentowany stan zdrowia nie pozwala na podjęcie każdej pracy.

W taki sposób zmusza się mnie do pracy niewolniczej gdzie komornik zabiera ci większość część z trudem otrzymanych jako wynagrodzenie środków finansowych. Długu również wykreowanego przez władzę okupacyjną w Polsce poprzez np. zasądzenie nienależnych kosztów sądowych przez sędziego nie mającego delegacji ustawowej do sądzenia i ujawnionej okoliczności prawnej nie przez moją osobę tylko publicznie przez portal informacyjny.

Jednak najważniejsza kwestia w przedmiotowej sprawie to taka, że ja posiadam spory kapitał środków finansowych w postaci niewypłaconych dopłat rolniczych. W tej chwili będzie to oscylowało na sumę ok. 1 mln. złotych wraz z ustawowymi odsetkami.

Mimo że złożyłem Petycję w tej sprawie do Parlamentu Europejskiego numer 1248/2007 i Petycja została uznana przez Parlament za słuszną. Parlament Europejski działając poprzez Komisję Petycji wysłał Notę Dyplomatyczną via Ambasadora RP /Stały Przedstawiciel/ przy Unii Europejskiej do Rządu w Polsce.

Władza okupacyjna nigdy nie odpowiedziała na wysłaną Notę Dyplomatyczną i nigdy należnych mnie prawem dopłat rolniczych w związku z prowadzeniem na obszarze prawnym Wspólnej Polityki Rolnej przez Unię Europejską nie otrzymałem, mimo wysiłków z mojej strony chęci zawarcia ugody z Rządem Okupacyjnym w Polsce.

 

Po uzyskaniu należnych mnie prawem europejskim środków niniejszym oświadczam, że uregulowałbym zadłużenie wykreowane przez władze okupacyjne w Polsce mimo, że nie uznaję ich za legalny podmiot prawny w Polsce. Czyn ten uznałbym jako konieczność uniknięcia przemocy i bezprawnego pozbawienia mnie wolności nie mogąc odeprzeć ataku na moją osobę na takiej samej zasadzie jak np. oddanie torebki  lub portfela wraz z zawartością uzbrojonemu napastnikowi sam nie będąc uzbrojony albo bezsilny.

W tym miejscu muszę przypomnieć że władza okupacyjna w Polsce bezprawnie ścigała i więziła mnie w ciężkim więzieniu w Barczewie 114 dni po tym gdy ujawniłem charakter kryminalny władzy w Polsce w Petycji do Parlamentu Europejskiego numer 1248/2007.

Sąd po perypetiach i czteroletnim postępowaniu gdzie ujawniłem ponad wszelką wątpliwość, iż sędzina która kazał mnie uwięzić wydając bezprawne postanowienie o osadzeniu mnie w areszcie śledczym nawet nie zaglądała do akt sprawy to Sąd po zmianie sędziego uniewinnił mnie od zarzutów wyłudzenia dopłat rolniczych na szkodę Unii Europejskiej.

Tak więc nie mogąc udowodnić mej winy Rząd Okupacyjny nie tylko nie uznał za słuszne wypłacenie mnie odszkodowania za bezprawny areszt przypomnę 114 dni ale także poniesionych strat finansowych ale przede wszystkim wypłatę należnych mnie prawem europejskim dopłat rolniczych. O skutkach rodzinnych tego kryminalnego działania nie muszę chyba pisać ponieważ dzisiaj jestem ścigany za rzekome uchylanie się od płacenia zasądzonych alimentów.

Wypłaćcie zbrodniarze cywilizacyjni należne mnie prawem europejskim środki finansowe. ponieważ są one także własnością moich dzieci. Dzisiaj chcecie wsadzić kolejnego Ojca do więzienia pod fałszywym pretekstem rzekomego uchylania się od zasądzonego długu mimo, że karanie za długi jest prawnie zabronione w tzw. cywilizowanym świecie. !!!

Już sam koniec przypomnę, że jestem w myśl prawa okupantów w Polsce recydywistą, ponieważ odbyłem kary więzienia: 45-u dni za rzekome nie wpuszczenie na teren mojego gospodarstwa rolnego weterynarza oraz odbyłem bezprawnie karę 6 miesięcy więzienia za treści zawarte w Petycji do Parlamentu Europejskiego oraz wspomniane już wyżej 114 dni aresztu śledczego.

Zatem eskalacja przemocy trwa wobec mojej osoby mimo, że tylko korzystam z praw krajowych i międzynarodowych w oczekiwaniu na wypłatę należnych mnie prawem środków finansowych. A podobno miało być tak że wyroków sądowych o karze śmierci /fizyczna albo cywilna/ już się nie wydaje w przypadku udokumentowanych wątpliwości na korzyść oskarżonego. Należy zauważyć że postępowania sądowe w Polsce i możliwości rehabilitacji najlepiej dokumentują fakty z tzw. Łączki na Powązkach gdzie realizowana jest wielka ściema propagandowa trwająca po dzień dzisiejszy na zasadzie wpierw cię zabijemy abyś mógł się odwoływać gdzie dzieci bezkarnych morderców Polaków korzystają teraz z naiwności wielu Polaków i nobilitują w celach stricte politycznych pomordowanych.

Dodam na zakończenie, iż wysyłałem skromne kwoty na ile mnie było stać beneficjentce zasądzonych alimentów, jednak urzędnicy zakazali tego procederu i teraz mam wpłacać na ile mnie stać kwoty komornikowi co czynię

Nie zamierzam niczego ukrywać przed Polakami, Rodakami, Słowianami, cdn.

Gawronski Rafal moje stado

Dowód materialny w przedmiotowej sprawie: Moje stado na które ARiMR wydała paszporty zwierzęce. foto Jerzy Zaśkiewicz

 

 

 

Treść Petycji numer 1248/2007

https://rafzen.wordpress.com/2010/07/02/petycja-1248-2007-parlament-europejski/