Archives Mensuelles: juillet, 2019

Utajniony cel szczepień. Le but secret de la vaccination. The secret purpose of vaccination.

SZCZEPIENIA MAJĄ ZA CEL OSŁABIĆ NASZ SYSTEM IMMUNOLOGICZNY ABYŚMY ZOSTALI NA ZAWSZE POTENCJONALNYMI DAWCAMI ORGANÓW. LES VACCINATIONS ONT UN OBJECTIF D’AFFAIBLIR NOTRE SYSTÈME IMMUNOLOGIQUE  AFIN DE DEVENIR DES DONATEURS D’ORGANES. VACCINATIONS HAVE AN… Lire la suite

Na temat wolności myśli.

Żydowski fałsz, manipulacje i zbrodnia co do zasady nie podlega ochronie – zaś rytualny epitet pt. antysemityzm nie uprawnia żaden podmiot prawny do zagłuszania istoty jaką jest rzeczowa prawda materialna, której celem jest… Lire la suite