Kolaboranci Gestapo.

Żagiew. Kolaboracyjna organizacja ży­dowska w getcie war­szaw­skim, powołana pod koniec 1940 r. przez żydowski referat Gestapo z członków Grupy 13 do infiltrowania ży­dow­skich i polskich organizacji podziemnych, w tym nio­sących pomoc Żydom.

Żagiew pozostawała w ścisłej konspiracji udając grupę przemytniczą, dzięki czemu mogła kontrolować kanały przerzutu żywności do getta.

Według różnych opinii zajmowała się też szmalcownictwem, tropiąc i wy­da­jąc Niemcom Żydów ukrywających się w tzw. aryjskiej części Warszawy. Agenci Żagwi, uznawani za najbardziej wartościowych, posiadali wydane przez Gestapo pozwolenie na broń.
W czasie powstania w getcie, straciło życie większość członków Żagwi – według niektórych relacji ocalał jej przywódca, Abraham Gancwajch.

Niemcy mieli wśród Żydów w Warszawie aż 70000 agentów, którzy wymieszani wśród Żydów wychwytywali wszystko, co interesowało Niemców.

Wśród tych 70000 szpicli, było 15000 kryminalistów żydowskich, których Niemcy celowo wypuścili z więzienia. Ci szpicle mieli w mieście specjalne kuchnie i stołówkę. Ponadto Niemcy założyli organizacje „ŻAGIEW”.

Byli to specjalnie przeszkoleni Żydzi, do likwidacji bądź ujawniania tych Żydów, którzy byli skłonni walczyć o życie z Niemcami. Oni poruszali się nie tylko po Warszawie, ale po całym dystrykcie warszawskim. Nikt lepiej nie potrafił rozpoznać Żyda wśród Polaków, jak właśnie oni. Świadczyli oni nieocenione usługi Niemcom.

Wydali oni w ręce Niemców ok. 50000 Żydów, 6000 Polaków, którzy ukrywali Żydów, i ponad 1500 księży Polaków, którzy pomagali Żydom.

Wojsko żydowskie w Polsce