Deportacje ludności polskiej 1940 – 1941.

Deportacje ludności polskiej 1940 – 1941. Podział terytorium Polski będący rezultatem porozumień między ZSRR a III Rzeszą w 1939 r. sprawił, że w granicach ZSRR znalazły się wschodnie terytoria II Rzeczypospolitej. W latach 1939-1941… Lire la suite

Petycja 1248 / 2007 Parlament Europejski

  Petycja do Parlamentu Europejskiego Na podstawie artykułu 21 w związku z artykułem 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z wnioskiem wzywającym Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie,  powołania Komisji Śledczej… Lire la suite

Petition 1248 / 2007 PE

EUROPEAN PARLIAMENT<EntPE> 2004 2009     <Commission>{PETI}Committee on Petitions</Commission> <NoPetition>Petition 1248/2007 </NoPetition> A Petition to the European Parliament       On the basis of Article 21, on account of Article 194 of… Lire la suite