Jerzy Buzek accused of corruption.

Jerzy Buzek, President of the European Parliament, was accused of corruption by Mr. Rafal Gawronski and Mr. Wojciech Zarzycki (PiS party) in the Polish Parliament. Warsaw, Poland. It is alleged that Jerzy Buzek… Lire la suite

Deportacje ludności polskiej 1940 – 1941.

Deportacje ludności polskiej 1940 – 1941. Podział terytorium Polski będący rezultatem porozumień między ZSRR a III Rzeszą w 1939 r. sprawił, że w granicach ZSRR znalazły się wschodnie terytoria II Rzeczypospolitej. W latach 1939-1941… Lire la suite

Petycja 1248 / 2007 Parlament Europejski

  Petycja do Parlamentu Europejskiego Na podstawie artykułu 21 w związku z artykułem 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z wnioskiem wzywającym Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie,  powołania Komisji Śledczej… Lire la suite

Petition 1248 / 2007 PE

EUROPEAN PARLIAMENT<EntPE> 2004 2009     <Commission>{PETI}Committee on Petitions</Commission> <NoPetition>Petition 1248/2007 </NoPetition> A Petition to the European Parliament       On the basis of Article 21, on account of Article 194 of… Lire la suite